17.2.-14.4.2021 | Tulevaisuuden ammattikorkeakoulu

Hack-ed

The future of
education

Ammattikorkeakoulukentän oma hackathon

Tulevaisuuden ammattikorkeakoulu

17.2.-14.4.2021

Tulevaisuuden ammattikorkeakoulu on Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOKin yhteinen hackathon-tapahtuma. Tulevaisuuden ammattikorkeakoulu juhlistaa vakinaisten ammattikorkeakoulujen 25-vuotista historiaa, kohdistaa katseet ammattikorkeakoulujen tulevaisuuteen, haastaa ajattelemaan ja luo uutta.

Tapahtuma järjestetään täysin etänä.

Kiitos kaikille tapahtumaan osallistuneille ja onnea voittajajoukkue 20!

Finaalivideot

teemat

Kestävä kehitys

YK:n mukaan kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Sen kolmeksi peruselementiksi ovat muotoutuneet ekologinen, taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Kestävän kehityksen tavoitteet tähtäävät siihen, että ihmiset oppivat elämään sopusoinnussa luonnon ja toistensa kanssa.

Ammattikorkeakoulut ovat syksyllä 2020 hyväksyneet kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman. Siihen sisältyy lupaus, että kaikilla ammattikorkeakouluista valmistuneilla on omaan erityisalan liittyvän osaamisen lisäksi vähintään perustiedot kestävästä kehityksestä ja vastuullisuudesta mukaan lukien ilmastoasiat. Kestävä kehitys ja vastuullisuus läpileikkaavat kaikkea tutkintokoulutusta ammattikorkeakouluissa.

Millaisia taitoja ammattikorkeakoulun tulisi tarjota opiskelijoilleen, jotta he voivat tehokkaasti torjua ilmastonmuutosta tulevaisuudessa? Entä millä tavoin voidaan vahvistaa sosiaalista kestävyyttä ja ehkäistä nuorten tai vanhusten syrjäytymistä?
Millä tavoin insinööri, sairaanhoitaja, tradenomi tai restonomi voi turvata kestävää kehitystä ja torjua ilmastonmuutosta?

Ideoita kestävän kehityksen teemaan

Tarvittaisiinko ammattikorkeakouluihin kestävän kehityksen kurssi tai kurssikokonaisuus? 

Tulisiko kehittää täysin uusi materiaali?

Millä tavalla esteettömyyttä voidaan lisätä korkeakouluissa?

Tulisiko jokaisesta suoritetusta opintopisteestä saada poletti, jonka sijoittaa haluttuun hyväntekeväisyysjärjestöön?

Kuinka voidaan ehkäistä syrjäytymistä?

Tulisiko jokaisessa ammattikorkeakoulussa olla chat, jossa puida vastuullisuutta?

Millaisen tapahtuman ammattikorkeakoulu voisi järjestää, jossa kierrätys ja ekologisuus olisivat esillä?

Digitalisaatio

Elämme digitalisaation aikakaudella, mitä kuvastaa korona-ajan loikka etäopetukseen. Mobiililaitteet kulkevat jatkuvasti mukana ja tietoa on saatavilla ennennäkemättömän helposti. Verkko-oppimisympäristöt ovat tehokkaasti käytössä jokaisessa oppilaitoksessa eikä opiskelu ole koskaan ollut joustavampaa kuin nyt. Mikä on seuraava digiharppaus? Miten tuetaan oppijoita ja opettajia nykyistä paremmin etäopetuksen aikakaudella?

Tulisiko oppimateriaaleja pelillistää? Kuinka voidaan vahvistaa tietoturvaa yhteiskunnassa? Kuinka ammattikorkeakoulut voivat hyödyntää virtuaalitodellisuutta tulevaisuudessa? Millä tavoin nettikiusaamista voisi vähentää?

Ideoita Digitalisaation teemaan

Kuinka saadaan kaikki kansalaiset digipalveluiden piiriin?

Miten lisätään digipalveluiden esteettömyyttä?

Uusi sovellus, joka tukee ja palkitsee opiskelijaa?

Tulisiko kursseja pelillistää?

Kuinka tuoda opiskelijaelämä ja -juhlat onnistuneesti verkkoon?

Millainen olisi ideointisovellus, josta löytäisi vinkkejä ja aiheita esimerkiksi oppariin?

Millainen olisi Youtube-sarja, jossa tuetaan sairaanhoitajien tai restonomien opiskelua?

Miten digitaalisuutta voisi hyödyntää hoitotyössä?

Jatkuva Oppiminen

Tutkinto ammattikorkeakoulussa ei riitä, vaan työuran aikana jokainen meistä joutuu kehittämään tai hankkimaan uusia taitoja ja tietoja. Korkeakouluilta odotetaan nykyistä enemmän muutakin kuin tutkintokoulutusta työikäisille aikuisille. Keskustelu jatkuvasta oppimisesta korostaa yksilöllisiä oppimispolkuja, joissa uutta rakennetaan olemassa olevan osaamisen ja muuttuvien tarpeiden varaan.

Miten ammattikorkeakoulu palvelee alumnejaan tutkinnon suorittamisen jälkeen? Miten oppimisesta tulee osa työn tekemistä?

Ideoita jatkuvan oppimisen teemaan

Kuinka erilaiset opiskelijaryhmät tulisi ryhmäyttää?

Sovellus, josta näkee ihan kaikki elämän aikana käydyt kurssit ja suoritukset?

Millaista kurssitarjontaa tulisi olla ikäihmisille?

Millainen olisi jatkuvan oppimisen podcast?

Millaista olisi jatkuva oppiminen insinöörin uralla? 

Miten jatkuvasta oppimisesta saataisiin yhteisöllistä?

Muuttuva työ

Työelämä on jatkuvassa muutoksessa. Uudet työtehtävät, ammatit ja jopa toimialat syrjäyttävät vanhoja. Alustatalous voi tarkoittaa, että yhä useampi jää perinteisten pysyvien työsuhteiden ulkopuolelle. Korona-aikana työntekemisen tavat ovat myös muuttuneet etätyön yleistyttyä nopeasti. Työmatkustaminen on romahtanut.

Millaista on tulevaisuuden työ ja miten ammattikorkeakoulun tulee opiskelijoita siihen valmistaa? Miten muuttuvat työympäristöt voidaan huomioida ammattikorkeakouluissa? Mitä mahdollisuuksia etätyö tuo meille?

Ideoita muuttuvan työn teemaan

Kuinka tulevaisuudessa työharjoittelu voitaisiin järjestää etänä?

Millaisia ovat etätyön uudet mahdollisuudet?

Millainen voisi olla virtuaalinen etätyöympäristö, jossa pääsisi helposti vaihtamaan ideoita ja vinkkejä, organisaatiosta riippumatta?

Tulisiko olla uudenlaisia webinaareja, jossa kaikki tapahtuu virtuaalitodellisuudessa?

Millaisia digitaitoja tulevaisuuden sairaanhoitajat tarvitsevat?

tiimit

Tiimihaku on päättynyt, kiitos kaikille hakijoille!
Mukaan valitut tiimit ja tiimien ratkaisut:

TIIMI 3

Johanna Salminen, Sini Rasi, Paula Hänninen & Emilia Kankaanpää (Laurea-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu)

”Aavapolis – Virtuaalinen vuorovaikutteinen maailma, joka kokoaa tiedon ja eri oppilaitokset yhteen paikkaan uusinta teknologiaa hyödyntäen, tukien opiskelijaa opinto- ja urapolun suunnittelussa koko elämän opintopolun aikana. Algoritmit ja Tutor-Aavatar ovat opiskelijan mukana rakentamassa hänelle parhaiten sopivaa opintopolkua opastaen sekä ohjaten eri kurssien valinnoissa, jonka lisäksi opiskelija voi nähdä henkilökohtaisen kehittymisen oman opiskelija-avattaren muokkaantuessa sitä mukaa kun opiskelija oppii uutta.”

TIIMI 7

Topi Hänninen & Kerttu-Liisa Helppi (Savonia-ammattikorkeakoulu)

”Sosiaalinen 3D-oppimisympäristö ehkäisee syrjäytymistä ja tarjoaa opiskelijoille sekä henkilökunnalle mahdollisuuden tavata etänä, niin opinnoissa kuin vapaa-ajalla.”

TIIMI 11

Isidora Sofronijevic, Uchechukwu Nwosu, Thomas Rogdakis, Maksim Minenko & Anneli Matila-van Houtum (Laurea-ammattikorkeakoulu)

 ”A lifelong tool that enables simpler certification of skills developed through UAS courses. Providing also personalized guidance for students and alumni on the existing opportunities for development and education on the importance of continuous learning.”

TIIMI 13

Sara Mattila, Tua Ek-Taiminen & Karoliina Hämäläinen (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu)

”Haluamme ratkaista ongelman, jossa kiertotalouden asiantuntijatason erikoistumismahdollisuutta ei ole tarjolla alemman korkeakoulututkinnon opiskelijoille Suomessa. Ratkaisumme on Circular School, joka tarjoaa kiertotalouden erikoistumiskoulutusta​ ja Circular Design Immersion-lukukauden, jotka mahdollistavat tulevaisuuden työntekijöille edelläkävijän aseman kiertotalouden ja liiketoiminnan kohtaamispisteessä.”

TIIMI 14

Antti Kuusisto & Jaakko Viljanen (Seinäjoen ammattikorkeakoulu)

”UNIted – Suorita kursseja virtuaalisessa ympäristössä!”

TIIMI 15

Roberts Belins, Lotte Leibner & Janni Hakkarainen (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu)

”Sustainability Competition: An annual competition held by a committee of students focusing on sustainability movement in Universities of Applied Sciences in Finland. Benefits from the competition are improving communication between the UAS and an opportunity for the students to network.”

TIIMI 18

Yana Dobretsova, Ritika Giridhar & Alona Tsikora (Vaasan ammattikorkeakoulu)

”We want to develop virtual reality (VR) solutions for future students to experience universities of applied sciences (UAS). Our idea is to provide the potential students with a way to learn about the universities of applied sciences, about the teaching processes and about the facilities without having the need to go to the campuses with the help of VR technologies. This includes an interactive 360 degrees view of the campus, a glance at the different facilities the UAS offers (like classrooms, laboratories, in-campus restaurants), and first-person experiences of the teaching styles by virtually attending demo classes.”

TIIMI 20

Hannele Lohiniva, Milja Heinonen & Taru Rintamäki (Laurea-ammattikorkeakoulu, Vaasan ammattikorkeakoulu)

”EDU-VR on korkeakoulujen yhteinen alusta, josta löytyy matalan kynnyksen VR-oppimateriaalia. Haluamme luoda ratkaisun, jolla edistämme esteettömyyttä ja saavuttavuutta AMK-opiskelijoiden opintojen tukemiseksi.”

TIIMI 21

iViktoriia Shustova, Daria Kalugina & Iuliana Fadeeva (LAB-ammattikorkeakoulu)

”We offer a solution to gamify certain practical studies in the Universities of Applied Sciences which will differ from other existing platforms. The game would not be compulsory for every course and the teachers can decided themselves whether to use this approach in their teaching process. We offer this solution because even in online working environment there should be practical side in the studies in the Universities of Applied Sciences.”

TIIMI 22

Janita Hietala, Moona Taavitsainen, Niklas Sillander, Tekla Hahl & Antony Smal (Jyväskylän ammattikorkeakoulu)

”Puiden istuttaminen on erinomainen ja tehokas tapa torjua ilmastonmuutosta ja se onkin jo mittava projekti ympäri maailmaa. Ratkaisuideassamme korkeakouluopiskelijan panos omaan tulevaisuuteensa kasvattaisi huomattavasti metsäpinta-alaamme, mahdollistaisi meille kauas kantoisen tulevaisuuden valitsemillamme urapoluilla sekä opiskelijan panostus tulevaisuutensa ei rajautuisi enää vain omiin henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja urasuunnitelmaan. Opintopiste kerrallaan opiskelijan työpanos näkyisi nyt myös kestävän kehityksen olennaisimmassa muodossa. Puu ja piste kerrallaan kohti tulevaa.”

TIIMI 24

Topi Aila, Roman Tsypin & Eric Telkkälä (Hämeen ammattikorkeakoulu)

”Our team is developing a tool for smart distribution of students into groups when conducting group work. In particular, at this point, our scope is limited towards distribution of students in web-development projects (for instance, building a website), based on the students grades, motivation and other factors. In future, we would like to create algorithms which would be applicable for all kinds of group work.”

TIIMI 25

Xuan-An Cao. Thi Dinh, Khanh Hua, Viet Nguyen & Hong Huynh (Vaasan ammattikorkeakoulu)

”KURRY – A mobile application devoted to eliminating students’ distractions and enhancing productivity. Staying focused has never been harder in this world of digital distractions, from Facebook notifications to phone call, people are now extremely fragile to distractions, thus preventing the thinking streamline and the overall productivity. Kurry is the revolutionary anti-distraction timer application that eliminates distractions and improves users’ attention in a fun and easy way. Standing out from most anti-distraction applications available on the market which lack strong features and characteristics, Kurry gamifies the user experience by integrating a compelling story and an additional competitive mode that holds users’ interests for a long time.”

Arviointikriteerit

Ongelman määrittely

Ongelma tai haaste on tunnistettu, olemassa oleva, avattu ja perusteltu hakemuksessa. Ongelma tai haaste sijoittuu jonkin kilpailun teeman alle. Ongelma tai haaste on oleellinen tulevaisuudessa, eikä vain tällä hetkellä.

Ratkaisuidean määrittely

Kuinka hyvin idea tarjoaa ratkaisun esitettyyn ongelmaan? Minkälaisia mahdollisuuksia ja hyötyjä ratkaisu tuo esitettyyn haasteeseen? Kuinka hyvin ratkaisu vastaa nimenomaan tulevaisuuden ammattikorkeakoulun haasteeseen (johonkin teemaan liittyvään)?

Uutuusarvo ja innovatiivisuus

Mikä on ratkaisun innovatiivinen kulma? Miten tämä eroaa aiemmista ratkaisuista tähän haasteeseen? Mitä uutta tämä ratkaisuidea tuo?

Käytännöllisyys

Kuinka  moni voisi todellisuudessa hyötyä tämänlaisesta ratkaisuideasta? Kuinka hyvin ratkaisuidea on tuotavissa käytännön tasolle? Onko ratkaisulla paljon rajoitteita?

palkinnot

Kilpailun voittajatiimi palkitaan 3000 euron rahapalkinnolla. Voittajan valitsee tuomaristo tiimien pitchien perusteella 14.4.2021 järjestettävässä finaalissa.

Lisäksi finaalissa palkitaan kaksi tiimiä voittajatiimin lisäksi. Lisäpalkintojen arvo on 100 euroa per henkilö.

TUOMARISTO

AKU AARVA

AKU AARVA

Toiminnanjohtaja, Eurooppalainen Suomi

PIIA KUOSMANEN

PIIA KUOSMANEN

Co-founder, Pros of Tomorrow

NINA MEINCKE

NINA MEINCKE

Johtaja, S-ryhmän henkilöstötyö, SOK

HENNA PURSIAINEN

HENNA PURSIAINEN

Visionaire, Una Europa

VESA TAATILA

VESA TAATILA

Rehtori-toimitusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu

MIKKO VALTONEN

MIKKO VALTONEN

Johtava asiantuntija, Keskuskauppakamari

PETER VESTERBACKA

PETER VESTERBACKA

Founder, FinEst Bay Area, Founder, Slush

Aikataulu

7.1.2021

tiimihaku alkaa

Lue lisää

Haku sulkeutuu sunnuntaina 7.2.2021. Kilpailuun valituille tiimeille ilmoitetaan valinnasta viimeistään 12.2.2021.

17.2.2021

tiimien kick-off

Lue lisää

Kilpailuun valitut tiimit kokoontuvat virtuaalisesti ja saavat sparrausta ja apua idean kehittämisessä. Tiimit voivat osallistua tilaisuuteen kehittämisvaiheessa olevan idean kanssa.

Päivän aikana tiimit työskentelevät klo 9-16. Kick-off -päivän jälkeen tiimeiltä odotetaan itsenäistä jatkotyöskentelyä ennen kehittämis- ja verkostoitumispäiviä noin 1-2 työpäivän verran.

25.-26.3.2021

kehittämis- ja verkostoitumispäivät

Lue lisää

Näiden kahden päivän aikana kootaan yhteen osallistujatiimit, alan yrityksiä, ammattikorkeakoulujen ja opiskelijakuntien edustajia sekä kaikki muut tiimien ratkaisuista kiinnostuneet.

Tahot pääsevät verkostoitumaan ja jakamaan ajatuksia ratkaisuehdotuksista ja ammattikorkeakoulujen tulevaisuudesta. Tiimit voivat ammentaa muilta tahoilta vinkkejä ja näkemyksiä ideansa viimeistelyyn, ja osallistuvat yritykset saavat kuulla ajankohtaisista teemoista ja ajatuksista kentän asiantuntijoilta ja opiskelijoilta. Yritykset pääsevät vastavuoroisesti kertomaan omista palveluistaan.

Tilaisuudet organisoidaan niin, että jokainen osallistuja pääsee kuulemaan kustakin ratkaisusta vuorotellen pienissä ryhmissä.

Tiimit esittelevät ratkaisujaan seuraavasti:

torstai 25.3. klo 13-16 
Tiimi 3
Tiimi 7
Tiimi 11
Tiimi 14
Tiimi 21
Tiimi 25

perjantai 26.3. klo 12-15
Tiimi 13
Tiimi 15
Tiimi 18
Tiimi 20
Tiimi 22
Tiimi 24

Ilmoittaudu mukaan kehittämis- ja verkostoitumispäiville tällä lomakkeella. Voit ilmoittautua mukaan kummallekin päivälle tai vain toiseksi päiväksi.

 

Tiimit työskentelevät kumpanakin päivänä seuraavasti:

25.3. klo 9-12 tiimien työskentely
25.3. klo 13-16 ratkaisujen esittely ja verkostoituminen
26.3. klo 9-11 tiimien työskentely
26.3. klo 12-15 ratkaisujen esittely ja verkostoituminen

Kehittämis- ja verkostoitumispäivien jälkeen tiimeiltä odotetaan itsenäistä jatkotyöskentelyä ennen finaalia noin 1-2 työpäivän verran.

14.4.2021

finaali

Lue lisää

Finaalissa tiimit pitchaavat lopulliset ratkaisunsa, ja tuomaristo antaa kommentit kunkin tiimin ideasta. Finaali striimataan tälle sivulle, ja sitä voi seurata kuka vain.

Finaalia ennen tiimien tulee toimittaa videomuotoinen pitch loppuratkaisustaan. Loppuratkaisujen esittelyiden perusteella tuomaristo valitsee voittajatiimit.

Finaalilähetys tapahtumasivulla keskiviikkona 14.4. klo 16-19.

yhteistyökumppanit

Key Partner
Supporting Partners

Haluatko yhteistyökumppaniksi?

Haluatko olla mukana mahdollistamassa Tulevaisuuden ammattikorkeakoulua?

Ota yhteyttä jenna.kiiskinen@samok.fi.